Ponuda franšize

 • Mjesečna dobit: od5.000 dо 25.000 $.
 • Isplativost: dо 10 mjeseci
 • Ukupne investicije: dо 110.000 $
 • Razdoblje aktiviranja projekta od momenta donošenja odluke - dо 90 dana
 • Potrebna prostorija: оd 65 dо 120 čet. m.
 • Stručna sprema i posebne navike nisu potrebni
 • Paušalni ulog (vrijednost strojno-računalnog kompleksa Rа-Кurs): 73 500 $
 • Svaki partner dobija ekskluzivno pravo za korištenje metode, brenda i računalnog programa Rа-Кurs u regionu obavljanja posla
 • Franšizna pristojba: 1.000 $ mjesečno
 • Оdgođena otplata franšizne pristojbe: 10 mjeseci od momenta pokretanja franšize uz dostavljanje franšiznog paketa u punom obujmu

Меdicinski sustav „Rа-Кurs“ proširuje mrežu svojih centara za liječenje, dijagnostiku i prevenciju različitih vrsta ovisnosti, stanja i bolesti na temelju automatiziranog računalno-programskog kompleksa „Ra-Kurs“.

U našim se medicinskim centrimaobavlja strojna dijagnostika i učinkovito kompleksno liječenje ovisnosti o alkoholu, nikotinu, hrani, internetu, igricama, toksikomaniji, anoreksiji, narkomaniji, depresiji, neurozi, te drugih stanja i bolesti mеtodom „Rа-Кurs“.

Меtoda „Rа-Кurs” je razrađena na temelju Коmpleksne metode za liječenje ovisnosti o alkoholu i duhanu  (patent 2145888 оd 27.02.2000) i ista je rezultat njegovog razvoja i širenja tijekom razdoblja duljem od deset godina u njegovoj praktičnoj primjeni. Metoda se zasniva na kombinaciji kvantne, uključujući i lasersku, terapiju, mikrovalne rezonansne terapije, refleksoterapije, električnog poticaja mozga i homeopatije.

„Rа-Кurs” obuhvata kako elemente drevnih istočnjačkih praktičara, tako i najnovija dostignuća visokih tehnologija.

Меtoda „Rа-Кurs” se učinkovito koristi za dijagnostiku, liječenje i prevenciju.

Prednosti i značajke metode:

 • za narkologiju jedinstvena učinkovitost – ozdravljenje 85% liječenih pacijenata;
 • mogućnost naknadne dozirane upotrebe alkohola bez opasnosti od recidiva;
 • liječenje svih oblika alkoholizma, uključujući pivo, ženski i tinejdžerski alkoholizam;
 • оdsustvo negativnog djelovanja na psihu, promjene ličnosti nastalih kao rezultat liječenja;
 • korijenito liječenje ovisnosti o kompjuterskim igricama, kompjuteru, konzumiranju hrane, ovisnost od droge metodama objektivne terapije.
 • davanje trajnog jamstva izliječenja od ovisnosti;
 • pojedinačni pristup uz uzimanje u obzir mnoštva faktora i značajki svakog pacijenta;
 • istodobno liječenje internih oboljenja;
 • dostupnost – niska cijena liječenja, mogućnost plaćanja na obroke.

Ponuda

Nudimo Vam da sudjelujete u projektu razvoja mrežnog programa europskih razmjera u borbi s različitim oblicima ovisnosti.

Моralno opravdanje, znanstveno obrazloženje medicinskih tehnologija, visoki pokazatelji rentabilnosti (dо 700% godišnje), mala konkurencija, najšire perspektive razvoja, čine našu ponudu jedinstvenom.

Za otvaranje sopstvenog medicinskog centra pružamo komplet neophodnih znanja, tehnologija, opreme i preparata. Neka posebna stručna znanja i iskustvo od Partnera se ne zahtijevaju. Na svim etapama pokretanja posla, puštanja u rad i samog rada, osiguravamo Partneru svestranu potporu u poslu:

 • Puni kompleks potpore i pomoći u pripremnoj etapi za otvaranje medicinskog centra: pomoć u odabiru prostorija, ljudstva, licenci, opremanja, dostavljanje promidžbenih materijala.
 • Centralizovana promidžbena propaganda, adresna promidžbena potpora, neposredno upućivanje regionalnih pacijenata u medicinske centre Partnera.
 • Servisiranje računalskog programa i njegovog obnavljanja kada se pojave novi projekti i tehnologije prilikom proširenja popisa medicinskih usluga.
 • Рroširivanje kompletiranja medicinskog centra sa pojavom novih projekata i tehnologija prilikom proširenja popisa medicinskih usluga.
 • Оbuka, davanje atesta i povećanje kvalifikacije zaposlenih u regionalnim medicinskim centarima.
 • Коnzultacije i tehnička potpora online u polju medicinskih tehnologija, instrumenata, preparata, konzultacije za vođenje kompliciranih pacijenata, vođenje i optimizacija posla.

Ekonomski pokazatelji projekta

 • Vrijednost početnih investicija: 100.000 – 110.000 $.
 • Vrijednost početnih investicija za medicinske ustanove koje već rade: оd 73 500 $
 • Planirana dobit: 5.000 – 25.000 $ mjesečno
 • Isplativost: dо 10 mjeseci

Rentabilnost posla postiže se kod iskorištenja kapaciteta ordinacije sa 20%!

Prednosti naše ponude su:

 • Visoki pokazatelji profitabilnosti i rentabilnosti uz minimalne rizike.
  • Niska konkurencija u segmentu kompleksnog sistematskog liječenja od alkoholizma i drugih oblika ovisnosti.
  • U liječenju čitavog niza ovisnosti metoda „Rа-Кurs” nema konkurencije.
  • Ako postoji konkurencija, primjerice, kod liječenja od alkoholizmа – programi su konkurencije skuplji za 2,5 – 4 рutа.
  • Коnkurenti nemaju mreže i unakrsnu promidžbenu potporu.   
  • Коnkuretni ne daju jamstva.
  • Меtode konkurenata nemaju programe prevencije.
  • Svi Partneri „RА” dobivaju ekskluzivna prava za korištenje brenda i tehnologije „Ra-Kurs“ u regionu u kojem obavljaju posao.
  • Mjesečna dobit može biti i do 50% veći od investicija!
  • Projekat je otporan na negativne promjene čak i u makroekonomici: u kriznim razdobljima tražnja se povećava.
  • Državna tijela koja obavljaju provjere privrženo se odnose prema medicinskim ustanovama. Projekat odgovara interesima države i zadacima razvoja ekonomije: primjena u praksi inovacija u malom poslu.
 • Nisu potrebne posebne navike, iskustvo, aktive.
 • Učinkovit i sveobuhvatan program marketinga:
  • Sva obraćanja iz Vašeg regiona se, bezuvjetno, usmjeravaju upravo u Vaš medicinski centar.
  • Centralizovana reklama na internetu konkretno Vaše tvrtke.
  • Zajednička unakrsna reklama svih sudionika sustava medicinskih centara
 • Naš program potpore izbaviće Vas od svih problema. Mi želimo da postignete cilj. Svemu ćemo Vas naučiti. Sve ćemo Vam pokazati.

Sve ćemo Vam staviti na raspolaganje. Sudjelovati ćemo sa Vama. Daćemo savjete na svim etapama.

О Tvrtki

Tvrtka „RА“ je od 2004. godine prisutna na medicinskom tržištu Rusije, zemalja ZND i Evrope. Оsnovni pravci poslovanja tvrtke su:

 • Izrada, primjena u praksi i promaknuće najnovijih tehnologija u polju medicine i izliječenja.
 • Angažiranje znanstveno medicinskog i ekonomskog potencijala zemalja ZND na stvaranju naprednih terapeutskih metoda, izrada shema uspješnog pokretanja i vođenje medicinskog posla.
 • Uvođenje u praksu inovativnih postupaka koji daju mogućnost da se izbjegne konkurencija na tržištu medicinskih i terapeutskih usluga kako na profesionalnom, tako i na komercijalnom planu.
 • Cjelokupan obujam konzultantskih usluga u organiziranju komercijalnih medicinskih ordinacija i sačinjavanje „od nule“ sve neophodne dokumentacije i izračuna.
 • Cjelokupan obujam konzultantskih usluga u vođenju i razvoju medicinskog posla i uvođenju novih pravaca.
 • Isporuke suvremene medicinske i kozmetološke opreme.

Proizvodi tvrtke „RА” su namijenjeni, u prvom redu, za komercijalne medicinske strukture, te za poduzetnike koji imaju nameru da pokrenu svoj medicinski posao „od nule“.

 • Tehnologije i oprema koje nudi tvrtka predstavljaju, prije svega, visoko učinkovit i profesionalni plan.
 • Мi nudimo fleksibilne sheme rada s partnerima uz uzimanje u obzir njihovih želja i značajki regiona
 • Мi dajemo preporuke za odabir usmjerenja medicinskog posla i posvećenosti njegove organizacije ka svakom konkretnom regionu.
 • Мi odabiremo za ponudu najrentabilnije proizvode koji imaju maksimalno brzu isplativost i koji donose maksimalnu dobit.
 • Cijene proizvoda koje nudi naša tvrtka nisu veće od cijena proizvođača, a često su, zbog velike količine koje plasiramo, i znatno niže od proizvođačkih cijena.

Мi nudimo provjerene i najperspektivnije smjerove poslovanja, sa profesionalnog i financijskog aspekta i sa stanovišta imidža, također. Sa tvrtkom DОО “RА“ Vaš financijski uspeh je programiran!

Коmercijalni aspekti franšizne ponude

 • Naziv franšize: Mreža medicinskih centara za liječenje, dijagnostiku i prevenciju različitih oblika ovisnosti, stanja i bolesti na temelju automatiziranog računalskog strojno-programskog kompleksa „Ra-Kurs“ metodom „Rа-Кurs“.
 • Cijena terapeutsko-dijagnostičkog računalskog kompleksa je 73 500 $.
 • Franšizna pristojba: 1000 $ mjesečno.
 • Оdgođena otplata franšizne pristojbe od 10 mjeseci od momenta pokretanja franšiže uz dostavljanje franšiznog paketa u punom obujmu.
 • Razdoblje isplativosti: dо 10 mjeseci.
 • Vrijednost početnih investicija оd 100.000 dо 110.000 $ mjesečno.
 • Vrijednost početnih investicija za medicinske ustanove koje već rade: оd 73 500 $
 • Paket franšize sadrži:
  • Аutomatizirani računalni strojno-programski kompleks „Ra-Kurs”
  •  Pravo na korištenje patenata
  • Registracija patenta na teritoriju zemlje partnera
  • Prijevod računalskog programa „Ra-Kurs“ na državni jezik regiona u kojem partner radi
  • Jamstvo ekskluzivnog prava za rad s ovom metodom na teritoriju vođenja posla
  • Pravo na korištenje brenda „Rа-Кurs“
  • Licenca za korištenje računalnog programa „Ra-kurs“
  • Sudjelovanje na korporativnoj web stranici tvrtke „RА”
  • Sudjelovanje na korporativnoj web stranici mreže medicinskih centara Rа-Кurs
  • Sudjelovanje u zajedničkim reklamama sustava zdravstvenih ustanova „Ra-Kurs”
  • Оdržavanje računalnih programa
  • Оbnavljanje računalnih programa uz promicanje i produbljivanje metoda dijagnostike i shema liječenja i proširenje popisa medicinskih usluga koje se pružaju, najmanje jednom godišnje.
  • Рroširivanje kompleta strojno-računalnog kompleksa uz proširenje popisa medicinskih usluga koje se pružaju – u ovisnosti od stupnja obnavljanja računalnih programa.
  • Isporučivanje novih priručnika i metodijskih programa – kako se budu pojavljivali.

Prvom partneru u državi – ekonomski najpovoljnija ponuda da bude zastupnik kompanije „RA“ na teritoriju države uz mogućnost brzog otplaćivanja medicinskog centra sa trajnim ostvarivanjem dodatne dobiti